Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • David Simeonov

  • David Simeonov

  • Teplého 1331, Pardubice 53002,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420725381210

  • davidsimeonov@seznam.cz

príp. registračný súd a registračné číslo:

  • Pardubice

  • 01110900

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: 8505313663

príp. konateľ:

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm